Kanovaren en individuele begeleiding voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme en/of ADHD

Kanovaren

Kanovaren is een leuke manier om te ontspannen door inspanning. Individueel en avontuurlijk, waarbij je op een prettige manier op het water bezig bent. Tijdens de lessen leer je de basis van het varen in kano’s. De rustmomenten binnen de les worden gebruikt om aan je communicatieve en sociale vaardigheden te werken. Er wordt bijvoorbeeld geoefend in hoe je een gesprek voert, hoe je iets onder woorden brengt, hoe je iets uitlegt aan de ander en welk gedrag in een bepaalde situatie van je wordt verwacht. Je kijkt terug naar een oefening en oefent het feedback geven daarover aan de ander. Je hebt ‘vaarmaatjes’ waar je samen mee oefent. Samenwerken, elkaar motiveren en doorzetten worden gestimuleerd. Kortom, kanovaren is grenzen verleggen!

Kom meedeinen op de golven van Wave!

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding helpt jou bij het verwezenlijken van jouw doelen. Vind je het bijvoorbeeld lastig om te reageren op wat een ander zegt? Of om je voor te stellen hoe een ander zich voelt? Weet je niet goed hoe je vrienden moet maken en hoe je samen leuke dingen onderneemt? Je moet je steeds meer staande houden in de maatschappij. Hoe doe je dat? Wat heb je daar voor nodig? Met individuele begeleiding krijg je ondersteuning door middel van gesprekken, coaching en activiteiten. Je kunt denken aan snuffelstages of huiswerkbegeleiding. Of activiteiten op sportief en creatief gebied. Je krijgt ondersteuning bij je hulpvraag. Je traint je zelfstandigheid door bijvoorbeeld te koken of een activiteit te plannen/regelen Je onderneemt iets wat buiten je comfortzone ligt.

Verleg je grenzen met Wave Begeleiding!